Hotline

0913 210 170

Tư vấn nhận diện thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là một quá trình biến một tổ chức, sản phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều khách hàng biết đến hơn, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng thông qua các yếu tố: – Hình ảnh thương hiệu – Chiến lược truyền thông thương hiệu 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Thực tế chứng minh rằng, các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh đã giúp họ giải quyết các vấn đề một cách đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và họ đạt được mục tiêu ổn định hơn. Dưới đây là những lý do quan trọng đối với việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp:

Tăng năng lực cạnh tranh

 • Thu hút và lôi cuốn khách hàng;
 • Tạo nội lực cho nhân viên;
 • Tạo sự tin tưởng và đồng lòng cổ đông;
 • Tạo hấp lực với các đối tác.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

 • Bán được nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn;
 • Bán với giá cao hơn;
 • Tăng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu;
 • Dễ dàng vượt qua các rủi ro phát sinh trong kinh doanh.

 QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Tại Sao Kim, chúng tôi định hình việc xây dựng thương hiệu thông qua 4 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn

Công việc thực hiện

Nghiên cứu hiện trạng & Xác lập tiêu chí

Mục tiêu:

Giúp xác định hiện trạng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đặt ra đích đến của quá trình xây dựng thương hiệu.

Công việc triển khai:
-          Nghiên cứu nội bộ

 • Trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu tài liệu marketing
 • Xem xét định hướng kinh doanh

-          Nghiên cứu thị trường

 • Tiếp xúc khách hàng
 • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích ngành

Kết quả cung cấp:

-          Báo cáo đánh giá hiện trạng thương hiệu

-          Xây dựng tầm nhìn thương hiệu ( tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, giá trị cốt lõi, bản định vị thương hiệu …).

-          Bảng tiêu chí các yếu tố nền tảng của thương hiệu ( thông điệp hình ảnh, thông điệp ngôn ngữ, định hướng sáng tạo tên, logo, hệ thống nhận diện … )

Sáng tạo thương hiệu

Mục tiêu:
- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán với các tiêu chí đã được xác định trong giai đoạn trên.

Công việc triển khai:
-  Liệt kê trong tài liệu gửi kèm của Sao Kim.

Kết quả cung cấp:
-  Hồ sơ quản trị nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines)

Giải pháp truyền thông thương hiệuMục tiêu:
- Giới thiệu bản sắc thương hiệu mới tới công chúng mục tiêu.Công việc triển khai:- Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu

 

 

 • Xác định đối tượng truyền thông
 • Xác định thông điệp truyền thông
 • Thời điểm truyền thông
 • Lựa chọn phương tiện truyền thông
 • Dự tính chi phí
 • Kế hoạch hành động

Kết quả cung cấp:
-  Bản kế hoạch truyền thông thương hiệu.

Đồng hành cùng thương hiệu

Mục tiêu:Giúp doanh nghiệp quản trị thương hiệu một cách nhất quán và hiệu quả.

Công việc triển khai:
- Tư vấn thường xuyên về quản trị thương hiệu
-  Đào tạo quản trị thương hiệu
-  Quản lý các hoạt động quảng bá thương hiệu (sự kiện, in ấn, sản xuất vật phẩm quảng cáo …)

Kết quả cung cấp:
- Thực hiện các hoạt động hoặc chiến dịch theo yêu cầu cụ thể.

 

Trên đây là phần trình bày về giải pháp xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp/ sản phẩm của Vũ Vy Design. Khi triển khai những nghiên cứu về hiện trạng doanh nghiệp và thị trường chúng tôi sẽ đưa những đề xuất chi tiết và cụ thể. Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ và các tài liệu quy trình triển khai tư vấn xây dựng thương hiệu, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc gửi yêu cầu tới: