Hotline

0913 210 170

Logo hiệp hội gốm sứ Việt Nam

 

Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp, phi chính phủ, tự nguyện, được thành lập theo Quyết định số 41/1999/QĐ - BTCCBCP ngày 04-10-1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Chính phủ.

Hiện nay VIBCA bao gồm gần 100 thành viên là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gốm sứ xây dựng, trong đó có những thành viên liên kết là các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, sản xuất và chế tạo cơ khí­.

VIBCA hiện là thành viên của Hiệp hội Gốm sứ Công nghiệp châu Á CICA và có mối quan hệ thân thiết với các Hiệp hội Gốm sứ của các nước trong khu vực châu Á và trên thế giới.